Toegang tot de Spoedpost
Wij heten u van harte welkom op de Spoedpost.
Voor ieders veiligheid en comfort hanteren we een aantal huisregels.
Overtreding ervan kan leiden tot een waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de Spoedpost. In en rond de Spoedpost geldt legitimatieplicht.
Samen met u zorgen we graag voor een aangenaam verblijf.

Agressie
Agressie, geweld en strafbare feiten worden niet geaccepteerd. Hierop volgt altijd een sanctie.

Aantal begeleiders
Per patiënt mogen maximaal twee begeleiders mee de spreekkamer in.
Bij drukte in de wachtkamer wordt aan de extra begeleiders gevraagd om plaats te maken voor patiënten.

Roken, alcohol, drugs
Alcohol en of drugs is op de Spoedpost verboden.
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw eigendommen. Het parkeren van uw vervoermiddel is voor eigen risico.

Beeld, geluid en social media
Bezoekers, patiënten en medewerkers mogen niet zonder toestemming gefilmd en/of gefotografeerd worden. Er is gecontroleerd cameratoezicht in en om de Spoedpost om uw veiligheid te waarborgen.

Dieren
Dieren zijn niet toegestaan op de Spoedpost, m.u.v. assistentiehonden.

Veiligheid staat voorop
Wij doen er alles aan om de huisregels te bewaken. Er volgt een waarschuwing als de regels niet worden nageleefd. In het ergste geval zijn wij genoodzaakt de toegang tot de Spoedpost te ontzeggen. Geef altijd gehoor aan de aanwijzingen van de (beveiligings)medewerkers en spreek één van onze medewerkers aan als u een overtreding van onze huisregels opmerkt.

Beleid patiënten woonachtig in het buitenland
Patiënten die niet woonachtig zijn in Nederland en gebruik maken van spoedeisende zorg uitgevoerd door de Spoedpost, dienen direct contant of per pin af te rekenen.