Raad van Commissarissen:

  • mevrouw M.H. Dijkstra-Eggink, voorzitter
  • de heer H.J. Blok
  • de heer J.W.M. Melief
  • de heer M.C. Droste

Directie:

  • mevrouw J.A. Noltes-Beverdam, algemeen directeur
  • de heer A. Jeeninga, medisch directeur
  • de heer L.M.A. de Vries, medisch directeur