Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Bellen & afspraak

Wanneer bel ik de Spoedpost?

U belt de Spoedpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. In Enschede belt u 088 – 555 11 88. In Hengelo is dat 088 – 555 11 55. In Oldenzaal is dat 088 – 555 11 22.

In deze korte animatie wordt het helder uitgelegd.

 

Kan ik zonder afspraak naar de spoedpost?

Nee, dat kan niet. Het is belangrijk dat u eerst belt met de spoedpost. De triagist wil weten waarvoor u belt, om de juiste hulp aan te bieden. U belt voor Enschede 088 555 1188, Hengelo 088 555 1155 en voor Oldenzaal 088 555 1122.

Mag ik ook langskomen als ik overdag geen tijd heb om naar mijn eigen huisarts te gaan?

Nee, dat is geen reden om de spoedpost te raadplegen.
Buiten kantooruren kunt u uitsluitend bellen voor klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Wat kan ik doen als ik (on)tevreden ben?

Heeft u een compliment of klacht? Wij hechten er grote waarde aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dat graag! Maar ook als iets niet bevalt, kunt u dat aan ons kenbaar maken. Klik hier voor verdere informatie en het contactformulier.

 

Wat zijn de openingstijden van de spoedpost?

De spoedposten zijn op maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur telefonisch bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uursdienst.

Waarom moet ik eerst bellen?

‘Eerst bellen’  De triagist wil zo goed en snel mogelijk kunnen inschatten welke hulp u nodig heeft. Bijvoorbeeld bij verbranding door heet water zal de triagist een kind niet meteen naar de spoedpost laten komen, maar eerst laten koelen om de schade te beperken. Daarna volgt een afspraak bij de dokter.  Zo zijn er veel meer redenen waarbij ‘eerst bellen’ levens kan redden.

Wat is ‘met spoed’?

Spoed betekent dat iets niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts of haar vervanger.  Pijn op de borst, een wond, plotseling krachtverlies in een arm zijn voorbeelden van spoed. Geen tijd om naar de dokter gaan overdag is géén spoed.

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

De triagist wil zo goed en snel mogelijk kunnen inschatten welke hulp u nodig heeft.  Daarom zal de triagist de klacht en de hulpvraag uitgebreid uitvragen.
Daarnaast heeft de spoedpost uw persoonsgegevens nodig om uw medische gegevens te kunnen inzien, uw eigen huisarts te kunnen informeren, medicijnen te kunnen voorschrijven en voor de afhandeling met uw zorgverzekeraar.

Ik heb geen vervoer naar de spoedpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

Nee. Alleen in situaties waarin de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor een huisbezoek.

Met welke problemen kunt u niet terecht?

  • Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts of zijn/haar vervanger.
  • Herhalingsrecepten voor niet-dringende medicijnen worden niet door ons uitgeschreven.
  • Het mag geen reden zijn om de spoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken.
  • De spoedpost is er ook niet voor het geven van een second opinion.

Kosten & rekeningen

Ik heb een vraag over een ontvangen rekening.

Wanneer u vragen hebt over de rekening kunt u op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de financiële administratie van Spoedzorg Huisartsen Twente onder telefoonnummer 088 555 1110 of via het emailadres factuur@sht.nl. Vermeld bij het versturen van een e-mail wel even uw factuur- en debiteurennummer.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de huisartsenpost?

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt de tarieven voor de gezondheidszorg in Nederland vast, dus ook voor de spoedposten.

Ik heb alleen met de triagist gesproken en toch ontvang ik een rekening. Hoe zit dat?

Wanneer u contact opneemt met de spoedpost en u krijgt een telefonisch advies ontvangt u of uw zorgverzekeraar altijd een rekening. Het advies dat u krijgt wordt door een gekwalificeerde triagist aan u gegeven. Dit advies wordt door de dienstdoende huisarts beoordeeld.

Kan ik op de spoedpost zelf betalen?

Ja, dat kan. U kunt de kosten voor een consult contant en met pin betalen op de spoedpost. U ontvangt een bewijs van betaling.

Wat kost een bezoek aan de Spoedpost?

Verrichting Tarief
vanaf 1-1-2019
Telefonisch consult  €  25,00
Consult € 103,10
Visite € 154,64

Aan alle contacten met de spoedposten zijn kosten verbonden. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u verzekerd bent, worden de kosten van een behandeling door de spoedpost volledig vergoed. De kosten voor zorg op de Spoedeisende Hulp worden niet volledig vergoed. Deze vallen onder uw eigen risico. Indien u medicijnen nodig heeft, vallen deze ook onder uw eigen risico.

Indien u niet met een geldige verzekeringspolis/pasje kunt aantonen dat u verzekerd bent, krijgt u de rekening thuisgestuurd. U betaalt dan de rekening rechtstreeks aan de spoedpost en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als u een bezoek brengt aan de spoedpost.

Medicijnen & apotheek

Is er een apotheek op de spoedpost?

Indien medicijnen worden voorgeschreven, dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. De dienstapotheken vindt u onderaan deze pagina.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhaalrecept via de spoedpost regelen?

Nee, de spoedpost verstrekt geen herhaalrecepten. In zeer dringende gevallen bestaat de mogelijkheid om een herhaalrecept aan te vragen. U krijgt dan geneesmiddelen tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld uit de verslavingszorg) worden nooit via de spoedpost verstrekt.
Voor een herhaalrecept van medicijnen die u al langer dan 3 maanden gebruikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstapotheek.  U krijgt dan medicijnen mee voor enkele dagen.  Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.

Medische gegevens

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de spoedpost?

Ja. De eerstvolgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de spoedpost.

 

Hoe geeft u toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens?

 

Als patiënt moet u bij uw eigen huisartsenpraktijk toestemming geven om uw medische gegevens te delen met de spoedpost. Het is verstandig om dat te doen. Als u geen toestemming geeft, kunnen spoedposten en apotheken uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties!

Via www.zorgnetoost.nl/optin vindt u meer informatie over het toestemming geven voor het inzien van uw medisch dossier.